Hoppa över till innehåll

Trädpolicy

Ett planterat träd för varje såld produkt.

Vi har alltid tagit ansvar för vår produktion genom att klimatkompensera för vår klimatpåverkan? Men hur gör våra leverantörer? Vi ställer såklart en del krav, men att klimatkompensera gör nog inte de flesta. Så varför inte plantera ett träd för varje såld produkt?

LITE MER OM VÅRA TRÄD

Vi samarbetar med företaget Ecologi och det är via Ecologi som alla träd planteras.

→ För varje order köper vi ett träd som i realtid planteras via Ecologi.

→ Vi får sedan ett unikt ID för att följa trädets liv och vilket klimatprojekt det tillhör.

Detta är självklart en viktig fråga som behöver ett bra svar. Ecologi lät därför en av deras huvudsakliga partner för trädplantering, Eden Reforestation Projects, svara på detta:

→ Vi arbetar noggrant med alla myndighetsnivåer för att säkerställa skriftliga avtal som utpekar restaureringsplatserna som skyddade för evigt.
→ Vi anlitar lokala bybor för att plantera träden. På så sätt lindrar vi extrem fattigdom inom det drabbade samhället. Byborna har nu ett ekonomiskt incitament för att säkerställa restaureringsprojektets välmående. De har också en känsla av "äganderätt" över träden och den restaurerade skogen och de skyddar den med stor omsorg.
→ Minst 10 % av träden som ska planteras är agroforestry-arter (frukt-, foder- och byggnadsarter utformade för att ge livsmedelssäkerhet och gynna legitima mänskliga behov). Med tiden blir dessa träd en källa till hållbar inkomst.

Såklart görs det ännu mer, vill du veta mer är det bara att kontakta oss här → 

Vetenskapliga studier har visat att mangrover "binder kol i en hastighet två till fyra gånger större än mogna tropiska skogar" och innehåller "den högsta koltätheten av alla terrestra ekosystem."

Mangrove är också en viktig del av kustnära ekosystem, och "känd för en rad ekosystemtjänster, inklusive fiske och fiberproduktion, sedimentreglering och storm/tsunamiskydd".

Nyckeln till mangrove är de stora mängderna biomassa som lagras under jord i det omfattande rotsystemet. Dessa rötter stödjer de stora träden i leriga kustområden där mangrover trivs.

Träd är ett av de bästa verktygen vi har för att ta bort kolföroreningar från vår atmosfär. Alla träd som finansieras av Ecologi kommer tyst att ta bort kol från atmosfären under deras livstid.

Baserat på vetenskaplig forskning om mangroveskogar vet vi att en hektar mangroveskog kan binda upp 3 082 ton CO2 under en 25-årig livslängd. Eller 308 kg per träd.

Vill du ha mer information?

Vill du ha mer information om vårt projekt med att plantera träd, eller kanske veta mer om de träd som planterats för just dina produkter? Tveka inte att höra av dig.

Kontakta oss