FRI FRAKT när du handlar för mer än 300kr! BESTÄLLNING vardag innan kl 12:00 skickas samma dag.

Kundvagn

Hoppsan! Du har inte lagt något i kundvagnen ännu.

Fortsätt handla

Klimatkompensering

Vi är ett klimatkompenserande företag. Varje månad prenumererar vi på klimatkompensation där vi klimatkompenserar för genomsnittet för en anställd i Sverige. Inte nog med det kompenserar vi även för alla transporter, leveranser, vår produktion och all energiförbrukning.
 

VAD KLIMATKOMPENSERAS?

Vi klimatkompenserar för alla transporter och leveranser till och från oss. Alla resor i arbetet, det vardagliga arbetet, energiförbrukningen och produktionen.

HUR KLIMATKOMPENSERAR VI?

Vi använder oss av Klimatkompensera punkt se. Där räknar vi med deras hjälp ut våra utsläpp. Sedan kompenseras det med att betala in till något av de projekt som finns där

VART GÅR PENGARNA?

Klimatkompensera har olika projekt som man själv kan välja. Vi bidrar till deras trädprojekt Tropical Mix. Vi kan även i framtiden komma att välja något annat projket.

 

klimatkompensera

Trädprojekt med dubbel effekt.

Projektet som kombinerar hållbart skogsbruk och bevarande av biologisk mångfald och rika ekosystem.

I Panama är avskogning ett stort problem och återplanteringen är undermålig. Det här trädplanteringsprojektet sträcker sig över flertalet provinser i Panama på ytor som tillsammans motsvarar över 3000 hektar. Totalt har mer än 1,9 miljoner träd planterats under projektets tid. Det binder inte bara koldioxid, utan det binder och säkrar även vatten vilket i sin tur minskar risken för erosion. Projektet har hittills bidragit till en CO2e-minskning på ca 135 100 ton. Utöver de ekologiska fördelarna, har Tropical Mix även stora sociala fördelar. Delar av områdena för trädplantering används för hållbar kakaoproduktion, vilket bidrar till den lokala ekonomin. Projektet har även genererat långtidsanställningar med hälsoförsäkring och pension till lokalbefolkningarna. Tropical Mix är certifierat av bland annat Gold Standard, FSC och Rainforest Alliance.

1 ton i projektet motsvarar cirka 7 planterade träd och 65 kvm skyddad skog.

VAD SYFTAR PROJEKTET TILL?

Projektet är Gold Standard certifierat. Det bidrar till en koldioxidreducering med över 300 000 ton koldioxid per år. Dessutom bidrar projektet till hållbart skogsbruk, nya arbetstillfällen med bra villkor, stärkta ekosystem, främjad social utveckling & minskad avskogning. Lokala invånare erbjuds exempelvis utbildning i miljövetenskap, Projektet genererar lokala långtidsanställningar med hälsoförsäkring och pension vilket främjar områdets hållbara utveckling. Projektet kombinerar hållbart skogsbruk med bevarande och skydd av områdets biologiska mångfald och ekosystem. Projektet sträcker sig över 3 000 hektar.

GOLD STANDARD CERTIFIERAT

Gold Standard togs fram som en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt som innebär strikta förhållningsregler med ytterligare krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling för klimatkompensationsprojekt.Gold Standard är en global ideell stiftelse som initierades 2003 av ett flertal miljöorganisationer, däribland WWF International och Greenpeace International, och är den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer. Projekten övervakas även av en oberoende teknisk rådgivande kommitté och kontrolleras av oberoende revisorer. Certifieringsprocessen kräver stor medverkan av lokala intressenter och organisationer. Exempel på socialt ansvarstagande kan vara att klimatkompensationsprojekten i fråga skapar arbetstillfällen till lokalbefolkningen, bidrar till de lokala skolorna eller förbättrar infrastrukturen i området.