FREE SHIPPING ON ORDERS OVER 500KR / 80€

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

ETT TRÄDPROJEKT MED DUBBEL EFFEKT

Projektet som kombinerar hållbart skogsbruk och bevarande av biologisk mångfald och rika ekosystem.

I Panama är avskogning ett stort problem och återplanteringen är undermålig. Det här trädplanteringsprojektet sträcker sig över flertalet provinser i Panama på ytor som tillsammans motsvarar över 3000 hektar. Totalt har mer än 7,5 miljoner träd planterats under projektets tid. Det binder inte bara koldioxid, utan det binder och säkrar även vatten vilket i sin tur minskar risken för erosion. Projektet skapar hem till över 15 rödlistade utrotningshotade djur och genom att kombinera jordbruk, bevarande av skog och plantering av träd så säkerställs biodiversiteten i regionen. Projektet har hittills bidragit till en CO2e-minskning på ca 525 389 ton. Utöver de ekologiska fördelarna, har Tropical Mix även stora sociala fördelar. Delar av områdena för trädplantering används för hållbar kakaoproduktion, vilket bidrar till den lokala ekonomin. Projektet har även genererat över 150 långtidsanställningar med hälsoförsäkring och pension till lokalbefolkningen. Tropical Mix är det enda skogsprojektet i världen som är trippelcertifierat med Gold Standard, FSC och UTZ.

Panama projektet skapar mer än bara en bättre atmosfär.

Projektet bidrar helt enkelt till att skogen odlas på ett hållbart sätt som ger hem till 15 utrotningshotade djurarter. Det genererar långtidsarbeten för den lokala befolkningen med både hälsoförsäkring och pension vilket stärker områdets hållbara utveckling

DET GÖR STOR SKILLNAD

För allt vi klimatkompenserar bidrar till minskade koldioxidhalter i atmosfären.

Redan när MEMOAIR bildades var klimatkompenseringen en del av arbetet. Det var inget som behövde fattas beslut om - snarare en självklarhet. Inte heller var tanken att klimatkompensera för bara en del av arbetet utan kompenseringen ska innefatta fler delar. Genom klimatkompensera.se sker årligen en uträkning av vårt fotavtryck. Det som beräknas är det avtryck som själva studion i Malmö har, det innefattar alla resor som är gjorda inom företaget, elförbrukningen och alla leveranser och transporter både till och från Malmö.

Vi är stolta att kunna vara ett klimatkompenserande företag och att kunna säga att vi varit det ända sedan starten!

Har du råd att lägga 69:- på en dagens?

Vi skulle gärna vilja uppmana dig som vill ta ett större ansvar att klimatkompensera. Det kan vara i present till något, för en resa du gjort eller ett projekt. Ja vad som helst. Men vad sägs om att starta med en dagens! In och klimatkompensera valfri klimatkompensering för 69:-