Skip to content

Klimatrapport

Som en del i vår miljöpolicy har vi som mål att varje år räkna ut vår klimatpåverkan. Det startar med att räkna ut hur många ton CO₂e vi släpper ut. Vi har delat upp vår påverkan i några olika delar. Den första är frakt, transport och leverans. Alltså allt som färdas till och från oss. Detta klimatkompenseras enklast genom att räkna ut den faktisk bränsleförbrukningen. Leveranser som klimatkompenseras av producenter redovisas ej i denna rapport. Nästa steg är vår energiförbrukning vid tillverkningen i Malmö. Som en extra säkerhet klimatkompenserar vi även med en prenumeration som är uträknad för en genomsnittlig anställd i Sverige. Det är kolumnen övrigt. 

 

Klimatrapport 2020

Under året 2020 har Memoair klimatkompenserat 18 ton CO₂e vilket motsvarar 126 planterade träd och 1170 kvadrat meter skog som skyddas. 

2020 TRANSPORT ENERGI RESOR ÖVRIGT
Att kompensera 11,07 TON
CO₂e
0,52 TON
CO₂e
0,04 TON
CO₂e
0 TON
CO₂e
Kompenserat

11,07 TON

CO₂e
1 TON
CO₂e
2 TON
CO₂e
5 TON 
CO₂e
TOATLT: 18 TON
CO₂e

 * Klimatkompenseringen sker via ett projekt som heter Tropical Mix. Projektet är certifierat med Gold Standard, FSC & UTZ och har projektnummer Gold Standard ID: GS2940

 

Klimatrapport för 2019
2019 TRANSPORT ENERGI RESOR ÖVRIGT
Att kompensera 5,1 TON CO2E 0,001 TON CO2E 0,68 TON CO2E 0
Kompenserat 5,4 TON CO2E 0,001 TON CO2E 1,24 TON CO2E 4,92 TON
TOATLT: 11,633 TON CO2E